Paznokciowe szaleństwa - Retro

Moje plany notatkowe lekko uległy zmianie - kolejność ich pojawiania się. Paznokciowe szaleństwa miały być trzecie w kolejności a lądują jako pierwsze. A to z tego względu, że ostatnio na FB odkryłam konkurs na ambasadorkę marki Vipera. Konkurs, bynajmniej wczytując się, w regulamin jest ambitny - mocno wzorowany PierreRene i MIYO. Choć w tym przypadku paznokcie i wizaż zostały połączone.
Choć wizaż jest bliski mojemu sercu ... a paznokcie nie konicznie, choć muszę przyznać, że ostatnio, odkryłam jakieś dziwne pokłady cierpliwści i władzy manualnej w lewej ręce i bywa, że tworzę, różne dziwne rzeczy ... 
Na konkurs wyślę i makijaż i paznokciowy wzór. A, że jest okazja - mam dzień wolny i moje paznokcie wymagają natychmiastowej renowacji to o ...
Najpierw przedstawię wam warunki uczestniczenia w konkursie - tzw regulamin. Co jak w trakcie i po ewentualnym zostaniu ambasadorką czeka każdą uczestniczkę programu ...

Regulamin Ambasadorek VIPERA COSMETICS i Systemu MAGNETIC PLAY ZONE - I edycja

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie, a także sposób wyboru zwycięzców w akcji „Ambasadorki VIPERA COSMETICS i Systemu MAGNETIC PLAY ZONE – I edycja” zwany dalej „Programem”.
2. Organizatorem konkursu jest Firma VIPERA COSMETICS z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 10, 05-500 Piaseczno wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 197831, NIP: 123-000-99-27, REGON: 006941146.
3. Program „Ambasadorki VIPERA COSMETICS i Systemu MAGNETIC PLAY ZONE – I edycja” zostanie przeprowadzony w terminie od 31.08. do 21.09.2014r.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem Internetu.
5. Program będzie się odbywał w 5 etapach:
Etap I – Rekrutacja - przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń do udziału w programie (od 31.08.2014r. do 21.09.2014r.)
Etap II – Wybór Ambasadorek (do dnia 10.10.2014r.)
Etap III - Wysyłka kosmetyków (od 13.10.2014r. do 17.10.2014r.)
Etap IV – Monitorowanie efektów testów, recenzje Ambasadorek  (od 20.10.2014r. do 31.12.2014r.
Etap V - Finał programu i Wybór 3 najaktywniejszych Ambasadorek programu (styczeń 2015r.)
6. Produkty przekazywane podczas trwania Programu, podlegają całkowitemu zakazowi handlu.
7. Uczestnikowi Programu nie przysługuje ekwiwalent pieniężny, ani rzeczowy za wygrane nagrody.
8. Zwycięzcy nie mają prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
9. Uczestnictwa w programie, jak i praw oraz obowiązków z nimi związanych, nikt, oprócz Organizatora, nie może przenosić na inne osoby.
10. Osoby nie wywiązujące się z podstawowych założeń tego regulaminu zostaną usunięte z Programu, a na ich miejsce zostaną wprowadzone nowe osoby.

§2  Etapy Programu

Etap I – Rekrutacja - przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń do udziału w Programie (od 31.08.2014r. do 21.09.2014r.)
1. Uczestnicy to osoby prowadzące bloga, aktywny kanał Youtube, serwis internetowy lub profil w serwisie społecznościowym o tematyce makijażowej lub lakierowej.
2. W celu dokonania zgłoszenia należy przesłać organizatorowi zgłoszenie na adres: facebook@vipera.com.pl

3. Poprawne zgłoszenie powinno zawierać:
- Wizerunek/zdjęcie Makijażu lub Manikiuru Twojego autorstwa, którego inspiracją będzie tematyka jednego z przygotowanych przez nas zdjęć pejzażu (1. Zachmurzone, niespokojne niebo/Burza; 2. Kwiaty/Ogrody; 3. Paw/Piękno natury/Kolory ptaków; 4. Retro/Biel i czerń) – zdjęcia dołączone do regulaminu. Zdjęcie Makijażu lub Manikiuru prosimy przysłać w oddzielnych plikach w formacie JPG.*  
* Makijaż musi być wykonany specjalnie na potrzeby Konkursu. Na zdjęciu powinien być widoczny napis "Ambasadorka" oraz podpis z nazwą bloga/podpis osoby zgłaszającej się do konkursu. Zdjęcia muszą być opisane, którą inspirację przedstawiają.
- Twoje pisemne uzasadnienie – dlaczego chciałabyś zostać Ambasadorką VIPERA COSMETICS i Systemu MAGNETIC PLAZY ZONE?
Linki do prowadzonego: bloga, kanału Youtube, profilu na portalu społecznościowym, itp.
Recenzję bądź link do recenzji przynajmniej jednego produktu z klasycznej oferty VIPERA COSMETICS lub z Systemu MAGNETIC PLAY ZONE.
Dane: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, a jeśli jesteś osobą niepełnoletnią – prosimy o przesłanie scanu pisemnej zgody rodziców bądź opiekuna na udział w konkursie.
4. Adres wskazany do wysyłki kosmetyków może dotyczyć wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Można wysłać tylko jedno zgłoszenie do udziału w Programie. W przypadku przesłania większej liczby zgłoszeń, nie będą one brane pod uwagę.
6. Zgłoszenia można przesyłać w terminie od 31.08.2014r. do 21.09. 2014r.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia, jeśli nie spełnia ono wymagań określonych w Regulaminie.

Etap IIWybór Ambasadorek (do dnia 10.10.2014r.)
1. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wytypuje grupę 20 Ambasadorek, których lista zostanie opublikowana do 10.10. 2014r. na Facebooku VIPERA COSMETICS wraz ze zdjęciami przesłanych i zwycięskich Makijaży lub Manikiurów, a do zwycięskich osób zostanie wysłany e-mail informujący o wygranej.
2. Wybrane do współpracy Ambasadorki otrzymają od nas:
- Tytuł Ambasadorka – MakeUp VIPERA COSMETICS i MAGNETIC PLAY ZONE lub Ambasadorka - Manicure VIPERA COSMETICS.
- Inicjacyjną paczkę makijażową lub lakierową (w zależności od tematyki prowadzonego bloga, kanału Youtube).
Kupon rabatowy na 20% rabatu na zakupy w Stoisku Firmowym VIPERA COSMETICS.
Dodatkowo, w Finale Programu zostaną wyłonione 3 najaktywniejsze Ambasadorki, które nagrodzimy naszymi kosmetykami z systemu MAGNETIC PLAY ZONE oraz voucherami na zakupy w naszych Stoiskach Firmowych.

3. Zadania i obowiązki Ambasadorek:

- opublikowanie informacji o otrzymanej przesyłce od VIPERA COSMETICS na: blogu, Youtubie, profilu w portalu społecznościowym,
- umieszczenie logo Ambasadorki na swoim blogu, kanale Youtube, profilu w serwisie społecznościowym przez cały czas trwania programu (do końca stycznia 2015r.),
- przygotowanie i opublikowanie na swoim blogu, Youtubie, profilu w portalu społecznościowym min. 7 recenzji – 7 różnych recenzji otrzymanych kosmetyków,

- wykonanie i opublikowanie min. 4 różnych makijaży lub 4 różnych manikiurów wykonanych z otrzymanych kosmetyków/lakierów (z opisem użytych produktów i uzyskanego efektu)
- wstawienie komentarzy dot. min. 4 różnych kosmetyków na profilu Facebook VIPERA COSMETICS  
- przesyłania na bieżąco oraz na koniec każdego miesiąca Programu, zbiorczych podsumowań linków do opublikowanych recenzji oraz makijaży lub manikiurów wykonanych w ramach Projektu - na adres facebook@vipera.com.pl W tytule e-maila prosimy wpisać temat: Ambasadorka VIPERY,
 - mile widziane indywidualne sposoby promowania marki.

Etap III - Wysyłka kosmetyków (od 13.10.2014r. do 17.10.2014r.)
1. Wybrane Ambasadorki otrzymają, na wskazany adres, przesyłkę zawierające produkty marki VIPERA COSMETICS / Systemu MAGNETIC PLAY ZONE. Kosmetyki zostaną wysłane w terminie: od 13.10.2014r. do 17.10.2914r.

Etap IVMonitorowanie efektów testów Ambasadorek  (od 20.10.2014r. do 31.12.2014r.)
1.  Wybrane Ambasadorki są zobowiązane do przesyłania na bieżąco oraz na koniec miesiąca – zbiorcze podsumowanie - na adres facebook@vipera.com.pl linków do opublikowanych recenzji oraz makijaży lub manikiurów wykonanych w ramach Projektu. W tytule e-maila prosimy wpisać temat: Ambasadorka VIPERY.

Etap V - Finał programu i Wybór 3 najaktywniejszych Ambasadorek Programu (do końca stycznia 2015r.)
1. Wybór nastąpi na podstawie przesyłanych na adres: facebook@vipera.com.pl linków z recenzjami i makijażami lub manikiurami oraz innymi udokumentowanymi działaniami zgodnymi z zadaniami oraz obowiązkami Ambasadorek. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na naszym profilu FB. Z uczestniczek Konkursu zostaną wybrane 3 najaktywniejsze, pomysłowe i zdolne Ambasadorki.
2. Osoby, które nie zakwalifikują się do pierwszej trójki, będą miały szansę wziąć udział w kolejnej edycji Konkursu na Ambasadorkę VIPERY.
3. Finał Programu przewidziany jest na koniec stycznia 2015r.
4. Nagrody dla 3 najlepszych, najaktywniejszych i pomysłowych Ambasadorek to nasze kosmetyki z systemu MAGNETIC PLAY ZONE oraz vouchery na zakupy w naszych Stoiskach Firmowych o wartości :
I miejsce: 250 zł brutto (Paleta nr IV na 16 małych Puzzli + wypełnienie w postacie wybranych kosmetyków* MPZ oraz voucher na zakupy w Stoiskach Firmowych VIPERA COSMETICS).
II miejsce: 150 zł brutto (Paleta nr V MPZ na 8 małych Puzzli + wypełnienie w postacie wybranych kosmetyków* MPZ oraz voucher na zakupy w Stoiskach Firmowych VIPERA COSMETICS).

III miejsce 100 zł brutto (Paleta nr VI MPZ na 4 małe Puzzle + wypełnienie w postacie wybranych kosmetyków* MPZ oraz voucher na zakupy w Stoiskach Firmowych VIPERA COSMETICS).
Vouchery nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Aby dokonać zakupu należy przekazać voucher pracownikowi Firmowego Stoiska VIPERA COSMETICS. Każdy z voucherów będzie posiadał termin realizacji. Istnieje możliwość dopłaty do bonu. W przypadku tańszych zakupów niż wartość vouchera, nie będzie wydawana reszta w postaci ekwiwalentu finansowego.

* Wybór kosmetyków będzie ustalany indywidualnie. Zwycięzca samodzielnie wybierze kosmetyki z Systemu Magnetic Play Zone, którymi zostanie wypełniona Paleta.
5. Ponadto, w skład nagrody głównej dla 3 najaktywniejszych Ambasadorek wchodzi przedłużenie współpracy na kolejną edycję Programu Ambasadorskiego oraz wizyta w siedzibie Firmy.

§3 Postępowanie reklamacyjne:

1. Każdemu uczestnikowi programu przysługuje prawo wniesienia reklamacji w terminie 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji do Programu. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacje należy przesyłać listownie pod adres Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie wraz z dopiskiem: Reklamacja „Program Ambasadorek VIPERA COSMETICS i Systemu MAGNETIC PLAY ZONE”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, przyczynę reklamacji oraz podpis.
3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji lub e-mailem.
4. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o przesyłce, wynikające z błędnego podania adresu przez Uczestnika programu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania podanego przez Uczestnika lub zmianę innych danych - uniemożliwiającą odbiór przesyłki, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do udziału w programie.
7. Nie przekazanie nagrody w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Uczestnika oznacza utratę prawa do nagrody.

§4 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na profilu Facebook 
2. Wzięcie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Akcji oraz jej poszczególnych etapów bez podania przyczyny, ale po wcześniejszym zawiadomieniu Uczestników Akcji za pośrednictwem profilu Facebook https://www.facebook.com/ViperaCosmetics
4. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb wysyłki nagród, materiałów do testów konsumenckich oraz przekazywania informacji na temat akcji i konkursów organizowanych przez Firmę VIPERA COSMETICS.
5. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.08.2014r.

Zdjęcia - inspiracje:

Źródło zdjęcia: google.pl


Tak, że tak. Jeśli chodzi o paznokcie wybrałam opcję trzy Retro/ czerń i biel ... 
Tradycyjnie już zróbmy to krok po kroku ...

Krok Pierwszy:
Szykujemy wszystkie potrzebne nam rzeczy: lakiery, zmywacz, waciki kosmetyczne, patyczki kosmetyczne i wykałaczki ... oraz paznokcie, zmywamy poprzedni twór, pilniczkujemy, wycinamy skórki i takie tam ... Kiedy wszystko jest ready - działamy.
 W pierwszej wersji powyciągałam wszystkie lakiery, które ewentualnie mogły by mi się przydać. Nawet czerwony, pachnący Revlon - bo myślałam, że coś pokombinuję. W końcu połączenie czerni, bieli i czerwieni to klasyka sama w sobie i retro :). Jednak pokombinowałam i jakoś średno to widziałam, więc postanowiłam nie kombinować postawić na czerń i biel. 

Krok drugi:
Kiedy wszystkie potrzebne akcesoria mamy pod ręką, zabieramy się za zabawę. Do wykonania dzisiejszego wzorku zainspirował mnie filmik YT (ale o tym, w sensie isnpiracyjnym, opowiem przy następnej okazji ...). 
Szykujemy sobie lakiery, bo szybkość działania ma tu ogromne znaczenie ... odkręcamy je i zostawiamy w pogotowiu.
I zaczynamy malowanie ... bierzemy lakier - od was zależy jaki kolor czy czarny czy biały (czy jaki kolwiek inny kolor) i malujemy pionowe paski na paznokciach (mogą też być poziome, jak was fantazja poniesie ...) w sensie malujemy pół paznokcia na biało i pół na czarno - to właściwie koniec kroku drugiego


Nie musimy się spinać, żeby paski były jakieś wybitnie równe, symetryczne ... bo i tak zaraz wszystko pomieszamy. Ważne jest aby położyć po dwie warstwy lakierowych pasków. Żeby ładnie, płynnie a przedewszystkim wygodnie i estetycznie się mieszało kolory, co będziemy robić w kroku trzy

Krok trzeci:
Łapiemy w paluchy wykałaczkę ... i zaczynamy mieszać lakiery. Moczymy wykałaczkę w czarnym lakierze na paznokciu i przeciągamy na biały i odwrotnie. Coś jak zabawa w wodne wzroki tylko działamy od razu na paznokciu a nie w kubeczku. Przepraszam ale zabrakło mi rąk - dwie miałam zajęte malowaniem a trzeciej niestety nie posiadam. Więc nie będzie fotek w trakcie powstawania wzorku a już po ... 


 
Krpk czwarty:
To nic innego jak utrwalenie, zabiezpieczenie naszego wzorku przed ścieraniem i nadanie mu blasku wybranym, dowlnym przez nas Topem. Może to być Top o wykończeniu żelowym, jak ja zrobiłam - potraktowałam moje paznokcie SV. Ale może być też np bezbarwny lakier z drobinkami brokatu ... Skoro już wszystko mamy gotowe, pozostało jedynie przygotowanie karteczki z napisem "Ambasadorka Vipery" - zrobienie zdjęć i Gotowe :) ...


Dziś miała się pojawić notatka o Słonecznym pocałunku L'oreala, ale z braku czasu i totalnego zmęczenia nie doszło do podjęcia odpowiednich kroków w celu realizacji planu. Co mnie trochę cieszy, gdyż przed wczoraj przez przypadek odkryłam pewną nowość też, bo jak by to mogło być inaczej - z L'oreala. Tylko nie jest to Casting a tak dla odmiany farba Preference - coś na kształt Ombre pomieszanego z Kissem.
Więc za chwilę zabieram się za działanie a notatka o Glam Lights Preference pojawi się lada dzień ... być może nawet jutro. Bo jest jeszcze dość wcześnie i pogoda dopisuje - jest słonko :).


Komentarze

 1. Fajna akcja,ja niestety nie ma talentu w takich sprawach,ale życzę powodzenia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Całkiem ciekawie się zapowiada. Do tej pory jakoś wszystko sobie odpuszczałam. Stwierdziłam dość tego i malowania do tzw szuflady. Kto nie ryzykuje ten nie wygrywa :) chcieć to móc ... uda się albo się nie uda. I o :). Też nie mam talentu - nie mnie to oceniać. Nie dziękuje :).

   Usuń
 2. Ja równiez biorę udział - wybrałam czerń i biel ale makijaż ;) Powodzenia :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Powodzenia też :) !!! Nad makijażem się zastanawiam ... ale w makijażu lubię kolory, jak coś się dzieje tak, że w czerń/biel nie idę :)

   Usuń

Prześlij komentarz

Jeśli byłeś ..., widziałeś ..., czytałeś..., oglądałeś...,
Proszę zostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza ...
Jestem też ciekawa Twojej opinii na poruszany prze ze mnie temat :).
Z góry Dziękuje - Moni :*